Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Εφευρέσεις από το παρελθόν 4

Faxed Newspaper (1938)

Face Protection From Snowstorms (Canada, 1939)

Gas War Resistant Pram (England, Hextable, 1938)

Revolver Camera (New York, 1938)