Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Εφευρέσεις από το παρελθόν 3

Electrically Heated Jacket (USA, 1932)

Car With Shovel For Pedestrians (Paris, 1924)

Early GPS (1932)


Folding Emergency Bridge (Netherlands, 1926)