Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Εφευρέσεις από το παρελθόν 2

Radio hat (USA, 1931)

Bulletproof Glass (New York, 1931)

Extensible Caravan (France, 1934)

Piano For The Bedridden (UK, 1935)

Glasses For Reading In Bed (England, 1936)