Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Greek Fail 5

 Σούζα τ΄ αλογάκι, χι χα!
 Ελληνική Πατέντα στο μεγαλείο της!
 Αυτό εχει 2 εξηγήσεις, α) είναι κράνος, β) είναι μπακαζιερα!
Put the petr down slowly
ΕΥΧΑΡΙΣΤω!