Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Νοσταλγία Νο3
Παμπάλαιες Διαφημίσεις 
παλιές διαφημίσεις
σχεδόν 40 χρόνια πριν