Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Νοσταλγία Νο1


Παμπάλαιες Διαφημίσεις 
παλιές διαφημίσεις
σχεδόν 40 χρόνια πριν