Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Σκύλος σώζει γάτασας παραθέτω σε κείμενο τον διάλογο

σκυλος:
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-fuck
εχει καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα, κάνει μια μικρή παύση και συνεχίζει
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
πνίγετε με το σάλιο του, και το ξανά αλλάζει
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
-Help
κάνει μια μικρή παύση και ακούγετε το αφεντικό του
-snider
-Help
-fuck help me
-Help me fuck
-fuck help me
-Help me fuck
-fuck help me
-Help me fuck
-Help
-Help
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-fuck
-Help
η γάτα έστειλε twitter (ακούγετε ένα πουλάκι)
@lolcats Πάλι παγίδευσα το σκύλο πάνω στο δεντρό νιαχ νιαχ νιαχ
-Help
-Help
-Help

ο σκύλος γαβγίζει 72 φόρες (ναι τις μέτρησα) και η γάτα ούτε που κουνιέται!