Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Windows Fail


Έκτες έπεσε στα χεριά μου ενα developer preview windows 8, το οποίο εκανα το λάθος να το εγκαταστήσω... και με αυτην την ευκαιρία, θυμήθηκα αυτες της 2 εικόνες!!
την συνεχεία την καταλαβαίνετε.... φορματ εγκατάσταση πισω στα xp!