Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Η συντέλεια του κόσμου δεν είναι διαθέσιμη για την Ελλάδα, πρέπει να πληρώσουμε το ΔΝΤ πρώτα!

Η συντέλεια του κόσμου δεν είναι διαθέσιμη για την Ελλάδα, πρέπει να πληρώσουμε το ΔΝΤ πρώτα!