Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Το Πουλάκι Τσίου Τσιφτετέλι

Μέτα το Pulcino Pio, το ελληνικό πουλάκι τσίου και ο Βαγγέλης τσίου ηρθε και σε έκδοση τσιφτετέλι!!!!! enjoy, και η τιουφρενια συνεχίζεται...