Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Greek Fail 15

 πάλι τα σκυλιά θα την πληρώσουν

 έχει ένα δίκαιο!

 Αυτό είναι ψηφοδέλτιο!

Δίπλα στην Χασαποταβέρνα " Το πνιγμένο Το κουνελάκι"

Έτσι!