Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Το Τεστ Προσωπικότητας του Χολαντ
ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΝΤ
ΜΕΡΟΣ 1ο. ΤΟ ΤΕΣΤ
Το παρόν τεστ έχει μία ιδιομορφία: Αποτελείται από τέσσερα επί μέρους πεδία, τα οποία, ανάλογα με το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, μπορεί να απαντηθούν αυτόνομα. Αν δηλαδή ενεργοποιήσετε μόνο το πρώτο πεδίο που αναφέρεται στις δυνατότητές σας, το απαντήσετε και στη συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο αξιολόγησης (στο τέλος αυτής της σελίδας) θα πάρετε ένα αρκετά ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Φυσικά, όσο περισσότερα πεδία ενεργοποιήσετε και όσο περισσότερες απαντήσεις δώσετε, τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι τα αποτελέσματα. Τα τέσσερα πεδία αναφέρονται στις εξής ενότητες:
  1. στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας.
  2. στις δυνατότητές σας
  3. στις επιθυμίες σας
  4. στα χόμπι σας
Το τεστ αποτελεί συνδυασμό και μετάφραση ορισμένων αμερικάνικων σάιτ, τα οποία αναφέρονται στο κάτω μέρος της σελίδας, με αντίστοιχο περιεχόμενο. Παρ' όλο προσπάθησα να το προσαρμόσω στα ελληνικά δεδομένα, επισημαίνω ότι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Δείτε το περισσότερο σαν μια ευκαιρία ενδοσκόπησης και αυτοελέγχου και ως μέσο πληροφόρησης για κάποιες τάσεις που μπορεί να έχετε.
Οδηγίες
1. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης παρακάτω
2. Πατήστε όποιο πλήκτρο ενεργοποίησης θέλετε
3. Απαντήστε στις ερωτήσεις, τσεκάροντας στο αντίστοιχο κυκλάκι, ναι ή όχι.
4. Αν βαρεθείτε, απλά απενεργοποιήστε ξανά το πεδίο
5. Μόλις τελειώσετε με όλες τις ερωτήσεις του ενεργού πεδίου πατήστε το τελευταίο (πράσινο) κουμπί
6. Μελετήστε τα συμπεράσματα με προσοχή και σώστε τα για μελλοντική αναφορά και χρήση.