Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Απαντησεις του quiz 10 γριφοι

οι απαντήσεις του quiz 10 γρίφοι

Απάντηση 1:
<<Θα προχωρήσει κανονικά πάνω στη γέφυρα, αλλά πριν ßγει ο φύλακας θα αντιστρέψει την πορεία του. Ο φύλακας θα τον γυρίσει πίσω και έτσι θα τον στείλει προς την επιθυµητή κατεύθυνση.>>

Απάντηση 2:
<<Πρώτα θα γεµίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά θα αδειάσει τα 3 λίτρα στο δοχείο των 5 λίτρων. Πάλι θα γεµίσει το δοχείο των 3 λίτρων και θα αδειάσει απ’ αυτό στο δοχείο των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεµίσει. Έτσι θα µείνει στο δοχείο των 3 λίτρων ακριßώς 1 λίτρο.>>

Απάντηση 3:
<<Αρχικά θα πιει 6 µπουκάλια. Θα ανταλλάξει τα 4 από τα 6 άδεια µε ένα γεµάτο (άρα είµαστε στα 7) και αφού το πιει θα έχει 3 άδεια. Μπορεί, τότε, να δανειστεί 1 ακόµα άδειο µπουκάλι, να ανταλλάξει τα άδεια µε ένα γεµάτο, να το πιει, και να επιστρέψει το µπουκάλι που δανείστηκε. Εποµένως, η οικογένεια θα πιει συνολικά 8 µπουκάλια αναψυκτικού.>>

Απάντηση 4:
<<Θα πατήσουµε πρώτα τον πρώτο διακόπτη και θα τον αφήσουµε πατηµένο για λίγα λεπτά. Ύστερα θα τον επαναφέρουµε στην αρχική του κατάσταση (τον πρώτο διακόπτη) και θα πατήσουµε τον δεύτερο διακόπτη. Τότε θα ανοίξουµε την πόρτα και θα πράξουµε ως εξής: Αν η λάµπα καίει πάει να πει ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο δεύτερος που είναι και πατηµένος, αν δεν καίει θα πιάσουµε την λάµπα και αν είναι ζεστή πάει να πει ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο πρώτος ενώ αν δεν καίει πάει να πει ότι ο σωστός διακόπτης είναι τρίτος.>>

Απάντηση 5:
<<Ο άνδρας αυτός για να φτάσει το σχοινί ανέßηκε σε ένα κοµµάτι πάγου το οποίο στη συνέχεια έλιωσε και έµεινε µόνο η υγρασία.>>

Απάντηση 6:
<<1. Αν το λιοντάρι ήταν ένα µόνο, θα έτρωγε ασυζητητί το πρόßατο. 2. Αν ήταν 2, κανένα δεν θα το έτρωγε, διότι αµέσως θα έπεφτε θύµα του άλλου. 3. Αν ήταν 3, κάποιο λιοντάρι θα έτρωγε το πρόßατο, µην έχοντας τίποτα να φοßηθεί από τα υπόλοιπα 2 (ßλέπε περίπτωση 2). 4. Αν ήταν 4, δεν θα έκανε κανένα την αρχή να φάει το πρόßατο, γιατί κάποιο από τα υπόλοιπα 3 θα έτρωγε και τον ίδιο (όπως περίπτωση 3). 5. Τελικά καταλήγουμε ότι αν ο αριθµός των λιονταριών είναι µονός, το πρόßατο θα φαγωθεί.>>

Απάντηση 7:
<<Η γυναίκα κρατούσε 7 τσάντες και ο άντρας 5.>>

Απάντηση 8:
<<Ο γελωτοποιός είπε: «Θα µε κρεµάσεις». Αν τον κρεµάσει έχει πει αλήθεια άρα θα πρέπει να το σφάξει και αν το σφάξει τότε έχει πει ψέµα και πρέπει να τον κρεµάσει.>>

Απάντηση 9:
<<Αν ο δεύτερος δίδυµος απαντούσε και αυτός «ναι», τότε προφανώς ο δικαστής δεν θα µπορούσε να συµπεράνει ποιος ήταν ο Τζων. Άρα, ο δεύτερος δίδυµος πρέπει να απάντησε «όχι». Αυτό σηµαίνει είτε ότι και οι δύο δίδυµοι δήλωσαν την αλήθεια είτε ότι και οι δύο είπαν ψέµατα. Αλλά αφού ο ένας από τους δύο λέει πάντοτε ψέµατα, πρέπει να είπαν και οι δύο ψέµατα. Άρα ο Τζων είναι ο δεύτερος δίδυµος.>>

Απάντηση 10:
<<Εάν η πόρτα Νο 2 λέει ψέµατα τότε το ίδιο πρέπει να λέει και η πόρτα Νο 1. Άρα η πόρτα Νο 2 πρέπει να λέει την αλήθεια και η πόρτα Νο 1 ψέµατα. Άρα το δωµάτιο Νο 1 έχει µέσα µία τίγρη και το δωµάτιο Νο 2 µία κυρία.>>